De op deze site gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk (met uitzondering van persoonlijk zonder verdere verspreiding) gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruiters Uitgeverij B.V. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk en privé gebruik van inhoud op www.babyinnovationaward.nl zonder verdere verspreiding met derden is toegestaan.

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij om Ruiters Uitgeverij B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Geef hierbij een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en de wijze waarop inbreuk is gemaakt. Er kan per e-mail contact worden opgenomen via info@babyinnovationaward.nl of per post aan:
Ruiters Uitgeverij B.V. Postbus 151, 1270 AD Huizen.