BabyWereld B.V. is uitgever van het vakblad BabyWereld en organiseert daarnaast de Baby Innovation Award verkiezing in Nederland. Daarnaast levert BabyWereld een aantal online diensten zoals de website BabyWereld.nl, BabyWereld nieuwsbrief en de Baby Innovation Award site.

BabyWereld B.V., hierna te noemen BabyWereld, heeft een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens van gebruikers van haar diensten en producten in een hoog vaandel staan en spannen ons ervoor in dat deze gegevens zorgvuldig worden behandeld en ook adequaat worden beveiligd. Uiteraard houden wij ons dan ook aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsook aan aanverwante wet- en regelgeving. Middels dit privacystatement willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en met welk doel wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U dient zich ervan bewust te zijn dat BabyWereld niet verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van persoonsgegevens van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Daarvoor kunt u andere websites benaderen en hun privacy statement bekijken. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van BabyWereld, een abonnement neemt op ons vaktijdschrift, een publicatie bestelt, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, zich inschrijft op de nieuwsbrief, een stem uitbrengt, of anderszins gebruik maakt van de diensten van BabyWereld, is het mogelijk dat wij u vragen om (persoons)gegevens te verstrekken. De door u verstrekte persoonsgegevens vallen dan onder de verantwoordelijkheid van BabyWereld.
Wij zullen alleen die gegevens van u vragen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van onze diensten. Wij zullen de persoonsgegevens ook alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wij zullen alleen de persoonsgegevens bewaren en gebruiken die u rechtstreeks aan ons heeft verstrekt. Wij gebruiken in ieder geval de volgende gegevens: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Wij kunnen ook andere gegevens van u vragen zoals uw functie of branche waarbinnen u werkzaam bent.

Van belang is wel dat u verklaart dat deze gegevens correct zijn en dat u ons steeds tijdig zal informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan BabyWereld aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van toekomstige diensten van BabyWereld. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen. Dit gaat bijvoorbeeld om:

– Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
– Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
– Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
– Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Persoonsgegevens jonger dan 16 jaar

Wij wensen geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via ruiters@baby-wereld.nl zodat wij deze informatie in een dergelijk geval kunnen verwijderen.

Doelen

BabyWereld gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen:
1. Het uitvoeren van de overeenkomst, de uitvoering van uw bestelling alsook het verloop van de bestelling.
2. Om u vanuit service oogpunt zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij u middels email op de hoogte houden over andere producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.
3. Wij willen u ontlasten. Dit doen wij door doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
4. De gegevens gebruiken wij verder om u en andere lezers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers hopen wij onze producten en diensten te kunnen verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.
5. Om u in de gelegenheid te stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van onze websites.

BabyWereld houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren.
Indien u het niet op prijs stelt te worden voorzien van informatie, kunt u dit aangeven bij de registratie of later bewerken in uw account, of schriftelijk dan wel via e-mail melden bij:
BabyWereld B.V., Postbus 151, 1270 AD Huizen, ruiters@baby-wereld.nl
Iedere nieuwsbrief bevat ook een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging gegevens

BabyWereld maakt gebruik van passende veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde server.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via ruiters@baby-wereld.nl
Wij zullen uw gegevens verder niet aan derden verstrekken, tenzij dit in de uitoefening van de overeenkomst en dienstverlening noodzakelijk is dan wel wettelijk verplicht is.

Onze sites bevatten social media buttons. Indien u hier gebruik van maakt, zullen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwijzen u hiervoor ook naar onze cookieverklaring.

Gebruik van Cookies

De websites van BabyWereld maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Indien u een dergelijk verzoek wenst te doen, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ruiters@baby-wereld.nl.

Bewaartermijn

BabyWereld bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

BabyWereld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Deze versie is van april 2018.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met BabyWereld via het e-mailadres ruiters@baby-wereld.nl