Reglement

De jaarlijkse Baby Innovation Award verkiezing wordt georganiseerd door het vakblad BabyWereld in samenwerking met de Negenmaandenbeurs. De vakjury wijst uit alle inzendingen de nominaties aan. Hierna kan de consument op de speciale Mamajurydag en via babyinnovationaward.nl zijn of haar stem uitbrengen op een van de genomineerde producten. De winnaars worden bepaald door het totaal van de uitgebrachte stemmen van de vakjury (50%), de mamajury (25%) en de online stemmers(25%) tezamen.
Alle genomineerde producten worden op de Negenmaandenbeurs tentoongesteld. De uitreiking van de awards vindt plaats op de Negenmaandenbeurs.

Naast de awards per categorie voor het beste babyproduct, zijn er nog 2 awards te winnen: de Green Award voor het meest duurzame product en de Consumer Award in samenwerking met de Negenmaandenbeurs. De online uitgebrachte stemmen bepalen bovendien wie de internationale Consumer Award voor Nederland heeft gewonnen. Deze zal worden uitgereikt op Kind + Jugend in dat jaar.

Inzending producten vóór 5 november 2018

Aanmelding en registratie uitsluitend via de site babyinnovationaward.nl. Aanmelding en producten dienen voor 5 november a.s. bij de organisatie binnen te zijn voor de vakjurydag, het adres luidt: BabyWereld, Baby Innovation Award, Postbus 151, 1270 AD Huizen. Tijdelijk kantooradres: Verschurestraat 1 D, 1222 CL Hilversum.
Let op: de producten dienen presentieklaar en met eventuele testresultaten te worden aangeleverd! Producten met een groot volume graag in overleg. Voor technisch gecompliceerde producten kan een verzoek voor een demonstratie bij de vakjury worden ingediend bij de organisatie.

Categorieën

Inzending is mogelijk in 6 categorieën:
1. Mobility: kinderwagens, buggy’s, autostoelen, fietszitjes.
2. Travel and Safety: babyfoons, beveiligingsartikelen, traphekjes, draagdoeken en draagzakken, reisbedjes.
3. Feeding: voedingsartikelen, sterilisatoren en keukenapparaten.
4. Care: bad- en hygiëneartikelen, kraamartikelen, artikelen voor de dagelijkse verzorging, slaapzakken, wikkeldekens, producten voor een veilig slaapklimaat.
5. Furniture and Decoration baby- en kinderkamers, wiegen, boxen, kinderstoelen, wipstoeltjes, aankleding, babykamers, accessoires, matrassen, speel- en boxkleden.
6. Toys and Gifts: baby- en kleuterspeelgoed, (kraam)cadeaus, educatieve producten.
Daarnaast is het mogelijk een duurzaam product aan te melden voor de Green Award.

Kosten deelname

Het inschrijfgeld is ongewijzigd en bedraagt € 195,- excl. btw (€ 235,95 incl. btw). Dit bedrag dient vóór de vakjurydag, uiterlijk 5 november a.s. te zijn overgemaakt naar rekening
NL67INGB0008489321 t.n.v. BabyWereld, onder vermelding van Baby Innovation Award. U ontvangt hierna een factuur. Bij nominatie is een bijdrage van € 595,- excl. btw verschuldigd voor alle promotionele activiteiten en de finale op de Negenmaandenbeurs.

Jurering

Een vakjury beoordeelt in november alle inzendingen en wijst nominaties aan. De jury bestaat uit vertegenwoordigers en deskundigen uit de babymarkt, consumentenorganisaties en media. Veiligheid.NL is een onafhankelijk kennisinstituut en heeft een adviserende rol bij de verkiezing. De voorzitter heeft geen stemrecht. Vervolgens vindt er een Mama Jurydag plaats in januari, mede georganiseerd door de Negenmaandenbeurs. Hier worden alle genomineerde artikelen door moeders beoordeeld. Tenslotte kan er door consumenten via de site babyinnovationaward.nl worden gestemd op alle genomineerde producten.

Promotie en publiciteit

Bij deelname kunt u rekenen op aanzienlijke promotie en publiciteit:

  • Media aandacht voor alle inzendingen via Babywereld en Baby Innovation Award.nl
  • Voor genomineerden en winnaars: media aandacht via BabyWereld, BabyStuf.nl, Babyinnovationaward.nl en de Negenmaandenbeurs.
  • Een plek op de Baby Innovation Award stand op de Negenmaandenbeurs inclusief afbeelding in de folder die op de beurs zal worden uitgereikt.
  • Kans op winnen Baby Innovation Award in 6 categorieën en de Green Award.
  • Genomineerden krijgen gelegenheid hun product te demonstreren tijdens de Mama Jurydag van de Negenmaandenbeurs en maken kans op winnen van de Consumer Award met als prijs een promotiepakket te besteden bij de Negenmaandenbeurs.
  • 3 x persberichten: bij nominatieronde, oproep tot stemmen en de bekendmaking van de winnaars met kans op aandacht in andere media.
  • Kans op winnen internationale Consumer Award op vakbeurs Kind und Jugend in hetzelfde jaar.
  • Stickers met logo, oorkonden en digitaal logo voor alle reclame uitingen voor genomineerden en winnaars.

Controle stemprocedure

De organisatie van de Baby Innovation Award heeft het recht iedere deelname en wijze van online stemmen op juistheid te toetsen. Wordt misbruik geconstateerd, dan leidt dit onherroepelijk tot diskwalificatie van de verkiezing.

Product ter beschikking stellen

Bij de aanmelding kunt u aangeven hoeveel producten u ter beschikking wilt stellen voor verloting. Deze prijzen worden door de organisatie gebruikt om het online stemmen onder consumenten aan te jagen. Bij nominatie stelt de deelnemer minimaal één product ter beschikking voor verloting onder de online stemmers.

Aansprakelijkheid producten

BabyWereld en de Negenmaandenbeurs in Amsterdam RAI doen er alles aan om diefstal of beschadiging van de uitgestalde babyproducten te voorkomen, maar beide partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van de producten.

Retourneren producten

De niet-genomineerden producten dienen binnen een maand te worden opgehaald. Voor retourneren van het product aan inzender kunnen kosten worden doorberekend. Niet afgehaalde producten worden, voor zover niet aangegeven door de inzender, door de organisatie voor andere doeleinden ingezet zoals verlotingsacties.

Intellectuele eigendomsrechten

Bij twijfel over de intellectuele eigendomsrechten behoudt de organisatie zich het recht voor een ingezonden product te weigeren dan wel de nominatie in te trekken. Dat is het geval als de intellectuele eigendomsrechten worden aangevochten dan wel als er sprake is van een op komst zijnde rechtszaak.

Organisatie

BabyWereld bv is de organisator van de Baby Innovation Award verkiezing. Correspondentieadres: BabyWereld bv, Baby Innovation Award, Postbus 151, 1270 AD Huizen, tel.035-5242398, info@babyinnovationaward.nl, www.babyinnovationaward.nl. Het tijdelijke adres voor aflevering producten is: Verschurestraat 1D, 1222 CL Hilversum.

Klachten en suggesties

Voor klachten of suggesties betreffende de verkiezing Baby Innovation Award, kunt u zich wenden tot de organisatie: info@babyinnovationaward.nl.