Reglement

De jaarlijkse Baby Innovation Award verkiezing wordt georganiseerd door het vakblad BabyWereld in samenwerking met de Negenmaandenbeurs. De vakjury wijst in alle categorieën genomineerden aan en geeft ook punten. Deze tellen voor 50% mee voor de categorieprijzen. Daarna vindt er een Mama Jurydag plaats waar moeders en influencers uit het land hun punten mogen geven op de genomineerde producten. Hun stemmen tellen voor 50% mee. De Design Award is een vakjuryprijs die apart wordt toegewezen. De Negenmaandenbeurs Consumer Award wordt bepaald door 50% van de score van de Mama Jurydag en 50% van de online stemmen door consumenten vanaf 1 februari. Alle genomineerde producten worden op de Negenmaandenbeurs tentoongesteld. De feestelijke uitreiking van de awards vindt plaats kort voor of op de Negenmaandenbeurs. De uitreiking van de Consumer Award vindt plaats op de laatste beursdag.

Inzending producten vóór 5 november 2020

Aanmelding en registratie uitsluitend via de site babyinnovationaward.nl. Aanmelding en producten dienen voor 5 november a.s. bij de organisatie binnen te zijn voor de vakjurydag, het adres luidt: BabyWereld, Baby Innovation Award, Frederik van Eedenlaan 2, 1262 AB Blaricum. Let op: de producten dienen presentieklaar en met eventuele testresultaten te worden aangeleverd! Producten met een groot volume graag in overleg. Voor technisch gecompliceerde producten kan een verzoek voor een demonstratie bij de vakjury worden ingediend bij de organisatie.

Categorieën

Inzending is mogelijk in 7 categorieën:
1. Mobility: kinderwagens, buggy’s, autostoelen, fietszitjes.
2. Travel and Safety: babyfoons, beveiligingsartikelen, traphekjes, draagdoeken en draagzakken, reisbedjes.
3. Feeding: voedingsartikelen, sterilisatoren en keukenapparaten.
4. Care: bad- en hygiëneartikelen, kraamartikelen, artikelen voor de dagelijkse verzorging, slaapzakken, wikkeldekens, producten voor een veilig slaapklimaat.
5. Furniture and Decoration baby- en kinderkamers, wiegen, boxen, kinderstoelen, wipstoeltjes, aankleding, babykamers, accessoires, matrassen, speel- en boxkleden.
6. Toys and Gifts: baby- en kleuterspeelgoed, (kraam)cadeaus, educatieve producten.
7. Tevens is het mogelijk een duurzaam product aan te melden voor de Green Award.

Kosten deelname

Het inschrijfgeld bedraagt 295 euro excl. btw (356,95 euro inclusief btw). Dit bedrag dient vóór de vakjurydag te zijn overgemaakt naar rekening NL67INGB0008489321 t.n.v. BabyWereld, onder vermelding van Baby Innovation Award. U ontvangt hierna een factuur. Bij nominatie is een bijdrage van 695 euro exclusief btw verschuldigd voor alle organisatie, promotionele activiteiten en grote finale op de Negenmaandenbeurs.

Jurering

Een vakjury beoordeelt in november alle inzendingen en wijst nominaties aan. De jury bestaat uit vertegenwoordigers en deskundigen uit de babymarkt, consumentenorganisaties en media. Veiligheid.NL is een onafhankelijk kennisinstituut en heeft een adviserende rol bij de verkiezing. De voorzitter heeft geen stemrecht. Vervolgens vindt er een Mama Jurydag plaats in januari, mede georganiseerd door de Negenmaandenbeurs. Hier worden alle genomineerde artikelen door moeders en influencers beoordeeld. Tenslotte kan er door consumenten via de site babyinnovationaward.nl worden gestemd op alle genomineerde producten.

Promotie en publiciteit

Bij deelname kunt u rekenen op aanzienlijke promotie en publiciteit:

  • Exclusief gebruik van het logo Genomineerd of Winnaar.
  • Kans op winnen Baby Innovation Award in 7 categorieën waaronder de Green Award. Tevens kans op winnen Design Award en Consumer Award.
  • Toegangskaarten voor feestelijke uitreiking tijdens Industry Dinner en netwerkbijeenkomst Amsterdam Baby Week.
  • Plaats op de Baby Innovation Award stand van de Negenmaandenbeurs.
  • Vermelding op de sites van de Negenmaandenbeurs en Baby Innovation Award.
  • Brede media aandacht via vakmedium BabyWereld, Negenmaandenbeurs en persberichten.
  • Live demonstratie tijdens Mama Jurydag met directe feedback van moeders en influencers.
  • Mediakit met digitale logo’s en uitingen voor gebruik in print, online en social media.

Controle stemprocedure

De organisatie van de Baby Innovation Award heeft het recht iedere deelname en wijze van online stemmen op juistheid te toetsen. Wordt misbruik geconstateerd, dan leidt dit onherroepelijk tot diskwalificatie van de verkiezing.

Product ter beschikking stellen

Bij de aanmelding kunt u aangeven hoeveel producten u ter beschikking wilt stellen voor verloting. Deze prijzen worden door de organisatie gebruikt om het online stemmen onder consumenten aan te jagen. Bij nominatie stelt de deelnemer minimaal één product ter beschikking voor verloting onder de online stemmers.

Aansprakelijkheid producten

BabyWereld en de Negenmaandenbeurs in Amsterdam RAI doen er alles aan om diefstal of beschadiging van de uitgestalde babyproducten te voorkomen, maar beide partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van de producten.

Retourneren producten

De niet-genomineerden producten dienen binnen een maand te worden opgehaald. Voor retourneren van het product aan inzender kunnen kosten worden doorberekend. Niet afgehaalde producten worden, voor zover niet aangegeven door de inzender, door de organisatie voor andere doeleinden ingezet zoals verlotingsacties.

Intellectuele eigendomsrechten

Bij twijfel over de intellectuele eigendomsrechten behoudt de organisatie zich het recht voor een ingezonden product te weigeren dan wel de nominatie in te trekken. Dat is het geval als de intellectuele eigendomsrechten worden aangevochten dan wel als er sprake is van een op komst zijnde rechtszaak.

Organisatie

BabyWereld bv is de organisator van de Baby Innovation Award verkiezing. Correspondentieadres: BabyWereld bv, Baby Innovation Award, Postbus 151, 1270 AD Huizen, tel.035-5242398, info@babyinnovationaward.nl, www.babyinnovationaward.nl. Het adres voor aflevering producten is: Frederik van Eedenlaan 2, 1262 AB Blaricum.

Klachten en suggesties

Voor klachten of suggesties betreffende de verkiezing Baby Innovation Award, kunt u zich wenden tot de organisatie: info@babyinnovationaward.nl.